ស្វែងរកតាមថ្នាក់​និងមុខវិជ្ជា ឬបញ្ចូលពាក្យ

ប្រវត្តិវិទ្យាថ្នាក់ទី១២

ជំពូក​១ ប្រវត្តិសាស្រ្ត​ពិភព​លោក
 • មេរៀនទី១ សហរដ្ឋអាមេរិក (១៩៦០-១៩៩០) [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី២ ចក្រភពអង់គ្លេស [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី៣ សាធារណរដ្ឋបារាំង [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី៤ សហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ (១៩៤៥-១៩៩១) [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី៥ ប្រទេសអ៊ីតាលី
 • មេរៀនទី៦ សហភាពសូវៀត (១៩៤៥-១៩៩១) [វីដេអូ]
 • មេរៀនទី៧ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់
 • មេរៀនទី៨ ប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី
 • មេរៀនទី៩ ប្រទេសប៉ូឡូញ
 • មេរៀនទី១០ សហព័ន្ធយូហ្គោស្លាវី
 • មេរៀនទី១១ បញ្ហាទូទៅក្នុងពិភពលោក
 • មេរៀនទី១២ ដំណើរវិវត្តន៍សកលភាវូបនីយកម្ម
ជំពូក២ ប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជា
 • មេរៀនទី១ ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអាណានិគមបារាំង
 • មេរៀនទី២ របបសង្គមរាស្ត្រនិយម (១៩៥៥-១៩៧០)
 • មេរៀនទី៣ សាធារណរដ្ឋខ្មែរ (១៩៧០-១៩៧៥)
 • មេរៀនទី៤ កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)
 • មេរៀនទី៥ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងរដ្ឋកម្ពុជា
ជំពូក៣ ប្រវត្តិសាស្ត្រតំបន់ក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់
 • មេរៀនទី១ បម្រែបម្រួលសង្គមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្រោយសង
 • មេរៀនទី២ ប្រទេសវៀតណាម
 • មេរៀនទី៣ ប្រទសថៃ
 • មេរៀនទី៤ បញ្ហាប្រទេសនៅតំបន់មជ្ឈិមបូពា៌
 • មេរៀនទី៥ ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
ទស្សនា ដង